Βιοαπορροφήσιμα stent

Τα μεταλλικά stent  εγκυμονούν περιορισμένο κίνδυνο όψιμης θρόμβωσης μετά το 1ο έτος. Επίσης, παραμένουν μόνιμα εμφυτευμένα στο τοίχωμα του αγγείου με συνέπεια να περιορίζονται σημαντικά μελλοντικές θεραπευτικές επιλογές όπως αορτοστεφανιαία παράκαμψη στην περιοχή εμφύτευσής τους. Επίσης, στο τοίχωμα του αγγείου υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί ουλή λόγω φλεγμονώδες αντίδρασης στην παρουσία του μεταλλικού stent. Βεβαίως, είναι πολύτιμα για την αποφυγή εμφράγματος.

Τα  βιοαπορροφήσιμα stent α΄γενιάς είναι κατασκευασμένα από πολυζαχαρίτες και έχουν την ιδιότητα μετά την εμφύτευσή τους να απελευθερώνουν τοπικά ένα φάρμακο που εμποδίζει την επαναστένωση και εν συνεχεία μέσα σε ένα χρονικό διάστημα δύο ετών αποδομούνται πλήρως και να αποκαθίσταται η αγγειακή λειτουργία.

Το νέο βιοαπορροφήσιμο stent, είναι κατασκευασμένο από μαγνήσιο και είναι σχετικά πιο εύκολο στην τοποθέτησή του από το αντίστοιχο κατασκευασμένο από πολυζαχαρίτες, αλλά και αυτό δεν ενδείκνυται για όλους τους ασθενείς.

Ο επεμβατικός καρδιολόγος Λάμπρος Καραγκούνης είναι ο πρώτος που εφάρμοσε βιοαπορροφήσιμα stent πρώτης και δεύτερης γενιάς, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό.

Ωστόσο, η τοποθέτηση των βιοαπορροφήσιμων stent είναι δύσκολη και απαιτεί μεγάλη προετοιμασία, γνώση και εμπειρία από τον ιατρό, καθώς η διέλευσή τους «κολλάει». Προκειμένου να οδηγηθούν στο σημείο όπου βρίσκεται η στένωση, είναι αναγκαία η προετοιμασία του αγγείου με τη μέγιστη διάταση. Αυτό ωστόσο, εγκυμονεί κινδύνους τραυματισμού του αγγείου το οποίο μπορεί να αντιδράσει με ενδεχόμενη περίσσια ουλής.

Για ποιους ασθενείς;

Η χρήση  των βιοαπορροφήσιμων stent συνιστάται σε ασθενείς με στενώσεις σε σημεία των αρτηριών και κυρίως της μπροστινής αρτηρίας, όπου γεωγραφικά και στρατηγικά μπορεί να προκύψει στο μέλλον η ανάγκη για τοποθέτηση μοσχεύματος ενδείκνυνται. Ενδείκνυνται  ειδικά για νέους ανθρώπους που αρκετές φορές θα χρειασθούν επαναληπτικές παρεμβάσεις στα αγγεία λόγω της εξέλιξης της στεφανιαίας νόσου. Επίσης, ασθενείς μουσουλμανικού θρησκεύματος τα επιλέγουν, καθώς αρνούνται να λάβουν stent με μεταλλικό υλικό στο σώμα τους.