Ενδοαυλικός υπέρηχος IVUS

Ο ενδοαυλικός υπέρηχος αποτελεί πολύτιμο διαγνωστικό αλλά και επεμβατικό εργαλείο για την εκτίμηση των αρτηριών και των στενώσεων της καρδιάς, παρέχοντας εικόνα εκ των έσω.  Συνιστάται για ασθενείς με νόσο του στελέχους (κεντρικό αγγείο) της καρδιάς.

Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τον επεμβατικό καρδιολόγο καθώς παρέχει την πλέον ακριβή γεωγραφία και γεωμετρία του αγγείου. Συμβάλλει  στη λεπτομερή ανάλυση αγγειακών αλλοιώσεων ιδιαίτερα της αζύγου φλεβός, από τις οποίες ορισμένες, λόγω φυσιολογίας,  δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν και να αναλυθούν με άλλη μέθοδο.

Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ σημαντικές  προκειμένου να αποφασιστεί το μέγεθος και το είδους του stent που θα πρέπει να τοποθετηθεί και εάν υπάρχουν άλλες ιδιαιτερότητες του αγγείου. Η έλλειψη του ενδοαυλικού υπερήχου  μειώνει την πιθανότητα της άμεσης ή και της μακροχρόνιας επιτυχίας της παρέμβασης  του ιατρού, όπως το να μπει σωστά και εκεί ακριβώς που πρέπει, το stent.

Ο ενδοαυλικός υπέρηχος διενεργείται διαδερμικά, όπως η στεφανιογραφία. Γίνεται μ ε τοπική αναισθησία και διαρκεί 5-10 λεπτά.

Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Δρ. Λ. Καραγκούνη, διαθέτει “IVUS” – Ενδοαυλικό υπέρηχο, για τη διάγνωση σημαντικών στενώσεων των στεφανιαίων αγγείων.  Η χρήση του, καθορίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις της διαγνωστικής ψηφιακής φλεβογραφίας. Σημαντική είναι η συμβολή του IVUS και στην επιλογή και παραμετροποίηση της κατάλληλης κάθε φορά τεχνικής αντιμετώπισης των φλεβικών  ανωμαλιών, με άριστα αποτελέσματα.