Εξέταση Καρδιακών Ενζύμων

Η εξέταση των καρδιακών ενζύμων πρέπει πάντα να γίνεται σε σύγκριση με τα συμπτώματά σας, τη φυσική εξέταση σας, και με τα αποτελέσματα ηλεκτροκαρδιογραφήματος (EKG, ECG). Με την εξέταση, μετρώνται τα επίπεδα του ενζύμου της κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK, CK) και της πρωτεΐνης τροπονίνης (Tnl,TnT) στο αίμα.

Συνήθως τα επίπεδα αυτού του ενζύμου και αυτής της πρωτεΐνης βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στο αίμα σας, αλλά εάν υπάρχει τραυματισμός του μυοκαρδίου, π.χ. από μία καρδιακή προσβολή, το ένζυμο και η πρωτεΐνη αυτή διαρρέουν στο αίμα από τα κατεστραμμένα κύτταρα του καρδιακού μυός, και τα επίπεδά τους αυξάνονται. Επειδή ορισμένα από αυτά τα ένζυμα και πρωτεΐνες βρίσκονται και σε άλλους ιστούς του σώματος, τα επίπεδά τους στο αίμα μπορεί να αυξηθούν όταν οι άλλοι ιστοί, έχουν υποστεί φθορά.

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Καραγκούνης