Σύγκλιση ωτίου αριστερού κόλπου

Το αριστερό ωτίο αποτελεί μια κατασκευαστική προπέτεια του αριστερού κόλπου, όπου σε ορισμένες συνθήκες όπως η κολπική μαρμαρυγή, συσσωρεύονται θρόμβοι οι οποίοι ενοχοποιούνται για την πρόκληση εγκεφαλικών επεισοδίων.

Στους ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν αντιπηκτική αγωγή, (π.χ. λόγω αιμορραγίας, συχνών πτώσεων, αιματολογικών προβλημάτων, κλπ) ή όταν τα φάρμακα αυτά δεν τον καλύπτουν πλήρως. Οι ασθενείς αυτοί,  λόγω των διαφόρων συνοδών παθήσεων και της εμμένουσας κολπικής μαρμαρυγής κινδυνεύουν άμεσα από νέο εγκεφαλικό, το οποίο είναι συνήθως βαριάς μορφής.

Στους ασθενείς αυτούς συνιστάται η διαδερμική σύγκληση του ωτίου του αριστερού κόλπου.

Η παρέμβαση γίνεται διαδερμικά, όπου δια μέσου της φλέβας προωθείται ένα εμφύτευμα που αποφράσσει το στόμιο του ωτίου και αποτρέπει τη διαφυγή θρόμβων στην κυκλοφορία του αίματος.

Στο Αιμοδυναμικό μας Εργαστήριο εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη διαδερμική σύγκληση του ωτίου του αριστερού κόλπου της καρδιάς και ως εξειδικευμένη ομάδα διαθέτουμε  εμπειρία επιτυχούς αντιμετώπισης ανάλογων περιστατικών.