Υπερηχοκαρδιογράφημα Διαθωρακικό

Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (ΤΤΕ: TransΤhoracic Εchocardiogram είναι ο πιο κοινός τύπος υπερηχοκαρδιογραφήματος. Εικόνες της καρδιάς λαμβάνονται με τη μετακίνηση του αισθητήριου οργάνου σε διαφορετικές τοποθεσίες στο στήθος σας ή το κοιλιακό τοίχωμα, με τριών διαστάσεων εικόνα, παρέχει πού υψηλότερη ευκρίνεια. Είναι μία απλή, αξιόπιστη, αναίμακτη μέθοδος, χωρίς ακτινοβολία  που μπορεί να επαναληφθεί χωρίς καμία βλάβη, για τον εξεταζόμενο ασθενή και συνιστάται για νεογνά και παιδιά.

Ενδείκνυται για:

Βαλβιδοπάθειες (στένωση αορτικής βαλβίδας, ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας, προσθετικές βαλβίδες κ.α

Στεφανιαία νόσο

Καρδιακή ανεπάρκεια

Μυοκαρδιοπάθεια

Παθήσεις του μυοκαρδίου

Πνευμονική υπέρταση

Πνευμονική εμβολή

Παθήσεις της θωρακικής αορτής (ανεύρισμα, διαχωρισμός της αορτής)

Καρδιακοί όγκοι

Διάγνωση αιτίων καρδιακών αρρυθμιών

Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα

Συγγενείς καρδιοπάθειες (μεσοκολπική, μεσοκοιλιακή επικοινωνία κ.α)

Καρδιογενείς εμβολές

Ιστική μυοκαρδιακή απεικόνιση των τοιχωμάτων του μυοκαρδίου που βοηθά στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και στη διάγνωση αρχόμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου, χωρίς την απώλεια πολύτιμου χρόνου για καρδιογράφημα και εργαστηριακές εξετάσεις.

Ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης με χρήση φυσαλίδων για τον έλεγχο ισχαιμίας του μυοκραδίου.

Αυτόματη ανίχνευση των μυοκαρδιακών ορίων

Στεφανιαία εφεδρεία ροής των επικαρδιακών στεφανιαίων αγγείων.

Παιδιατρική ηχοκαρδιογραφία για ταχεία διάγνωση συγγενών καρδιοπαθειών.