Ηλεκτροκαρδιογράφημα Holter

Το περιπατητικό ηλεκτροκαρδιογράφημα (EKG ή ECG) ή Holter ηλεκτροκαρδιογράφημα, καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, ενώ ο ασθενής εκτελεί τις συνηθισμένες καθημερινές του δραστηριότητες.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα από δωδεκακάναλο Ηλεκτροκαρδιογράφο τελευταίας τεχνολογίας, αποτελεί διαγνωστική μέθοδο για ό λ ε ς τις Καρδιολογικές Νόσους. Νέα πεδία ΗΚΓ αποτελούν η Κλινική ανυσματική καρδιογραφία, τα late Potentials, η μη επεμβατική ταυτοποίηση του αρρυθμιογενετικού κινδύνου σε ευπαθείς ομάδες, η ανυσματική γωνία QRS-T (Spatial QRS-T angle).

Πώς και γιατί διενεργείται

Πολλά καρδιακά προβλήματα να γίνονται αισθητά μόνο κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων. Μία συνεχής 24ωρη καταγραφή είναι πιο πιθανό να ανιχνεύσει τυχόν μη-κανονικούς καρδιακούς κτύπους,  που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων.

Πολλοί άνθρωποι έχουν, κατά καιρούς , ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό (αρρυθμίες). Η σημασία αυτών των ακανόνιστων καρδιακών παλμών εξαρτάται από τον τύπο του προτύπου – μοτίβου που παράγουν, πόσο συχνά συμβαίνουν, πόσο καιρό διαρκούν, και αν αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που υπάρχουν άλλα συμπτώματα. Επειδή οι αρρυθμίες μπορεί να μην  συμβαίνουν συνεχώς, είναι συχνά δύσκολο να καταγραφούν στο περιορισμένο χρονικό διάστημα της επίσκεψης στο εξεταστήριο του νοσοκομείου.

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι περιπατητικών καταγραφέων Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (συσκευές εγγραφής), οι οποίοι διακρίνονται με βάση κυρίως τη χρονική διάρκεια και τον τρόπο καταγραφής των ηλεκτρικών σημάτων των καρδιακών παλμών:

Συσκευή συνεχούς καταγραφής για Ηλεκτροκαρδιογράφημα μακράς διαρκείας.
Ο πιο κοινός τύπος τέτοιας εξέτασης είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα  μακράς διαρκείας. Γίνεται με μία συσκευή καταγραφής η οποία μπορεί να παρέχει 24-ωρη έως και 72-ώρη καταγραφή των ηλεκτρικών σημάτων της καρδιάς. Η εξέταση τέτοιου τύπου υπερέχει έναντι του απλού ενδο-νοσοκομειακού ηλεκτροκαρδιογραφήματος EKG, διότι αυτό καταγράφει  μόνο 40 με 50 καρδιακούς παλμούς λόγω της σύντομης περιόδου που ο ασθενής είναι συνδεδεμένος στο μηχάνημα. Ενώ το ηλεκτροκαρδιογράφημα  μακράς διαρκείας με τη φορητή συσκευή, αποθηκεύει στην μνήμη του, περίπου 100.000 καρδιακούς παλμούς στη διάρκεια των 24 ωρών και έτσι είναι πιθανότερο να διαγνωσθούν προβλήματα της καρδιάς που εμφανίζονται  σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ένας άλλος τύπος καταγραφέα Ηλεκτροκαρδιογραφήματος μακράς διαρκείας είναι αυτός που μπορεί να εμφυτευτεί κάτω από το δέρμα του θώρακα. Αυτή η συσκευή εγγραφής μπορεί να διατηρηθεί στη θέση αυτή για περισσότερο από ένα χρόνο και έτσι να καταγράφει τα ηλεκτρικά σήματα των καρδιακών παλμών για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα.

Συσκευή διακοπτόμενης ή περιοδικής καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος.
Ένα άλλο είδος συσκευής περιπατητικής ηλεκτροκαρδιογραφικής παρακολούθησης είναι αυτή που καταγράφει όχι συνεχόμενα αλλά περιοδικά, τους καρδιακούς παλμούς. Αυτού του είδους συσκευή παρακολούθησης, χρησιμοποιείται όταν τα συμπτώματα των ανωμαλιών του καρδιακού ρυθμού δεν εμφανίζονται πολύ συχνά.
Η συσκευή περιοδικής καταγραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι η συσκευή συνεχούς καταγραφής.

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Καραγκούνης