Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας

 Οι καρδιακές βαλβίδες λειτουργούν σαν μονόδρομες πύλες, βοηθώντας τη ροή του αίματος προς μία κατεύθυνση μεταξύ των θαλάμων της καρδιάς ή μέσα και έξω από την καρδιά. Η μιτροειδής βαλβίδα είναι στην αριστερή πλευρά της καρδιά και κανονικά επιτρέπει τη ροή αίματος μόνο από τον άνω προς το κάτω θάλαμο της καρδιάς. Όταν μία από τις βαλβίδες στην καρδιά, η μιτροειδής βαλβίδα, δεν κλείνει κανονικά, τότε διαρρέει αίμα στην αντίθετη από την κανονική, κατεύθυνση, προς στο τον άνω θάλαμο. Η καρδιά τότε πρέπει να εργαστεί εντατικότερα για να αντλήσει το αίμα. Η πάθηση ονομάζεται ανεπάρκεια ή παλινδρόμηση της μιτροειδούς βαλβίδος και για την αντιμετώπισή της εφαρμόζεται η τεχνική Mitral clip.

Στην ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος, μικρές διαρροές συνήθως δεν αποτελούν πρόβλημα. Αλλά πιο σοβαρές περιπτώσεις αποδυναμώνουν την καρδιά και με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Υπάρχουν δύο μορφές Ανεπάρκειας της Μιτροειδούς Βαλβίδας:

Η χρόνια ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, ο πιο κοινός τύπος, αναπτύσσεται αργά. Πολλοί άνθρωποι με αυτό το πρόβλημα μπορεί να έχουν μια βαλβίδα που να είναι επιρρεπής σε φθορά. Καθώς το άτομο μεγαλώνει, η βαλβίδα γίνεται αδύναμη και δεν κλείνει ερμητικά. Άλλες αιτίες είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, ο ρευματικός πυρετός, η συγγενή καρδιοπάθεια, η συσσώρευση ασβεστίου στη βαλβίδα και άλλα προβλήματα καρδιάς.

Η οξεία ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Αναπτύσσετε όταν ξαφνικά ιστός της βαλβίδας ή παραπλήσιος σε αυτήν ιστός, διαρραγεί. Αντί μιας αργής διαρροής, το αίμα συσσωρεύεται γρήγορα στην αριστερή πλευρά της καρδιάς. Η καρδιά δεν έχει αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί σε αυτή τη ξαφνική συσσώρευση του αίματος, όπως συμβαίνει με την αργή συσσώρευση του αίματος στη χρόνια παλινδρόμηση. Κοινές αιτίες της οξείας παλινδρόμηση είναι καρδιακή προσβολή  και μια λοίμωξη της καρδιάς που ονομάζεται ενδοκαρδίτιδα.

Συμπτώματα

Εάν κάποιος πάσχει από μία ήπια έως μέτρια χρόνια ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, είναι πιθανόν να μην έχει ποτέ συμπτώματα. Εάν όμως πάσχει από μία μέτρια έως σοβαρή μορφή της νόσου, δεν θα έχει συμπτώματα μόνο για μερικές δεκαετίες. Όταν όμως η καρδιά αποδυναμωθεί, λόγω της μιτροειδούς βαλβίδας, μπορείτε να εμφανιστούν συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας. Επιβάλλεται ιατρική εξέταση εάν υπάρχουν οποιαδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα:

-Δύσπνοια κατά τη διάρκεια φυσικής δραστηριότητας & άσκησης, που αργότερα εξελίσσεται σε δυσκολία στην αναπνοή κατά την ηρεμία και τη νύχτα.

-Ακραία κούραση και αδυναμία.

-Συσσώρευση υγρού στα πόδια (οίδημα).

Η οξεία ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας είναι μια έκτακτη ανάγκη. Τα συμπτώματα έρχονται για γρήγορα και περιλαμβάνουν σοβαρή δύσπνοια κατά την ηρεμία, βήχα, και ταχυκαρδία.

 

Πώς αντιμετωπίζεται

Η θεραπεία για τις χρόνιες περιπτώσεις περιλαμβάνει τακτικό έλεγχο της λειτουργίας τη καρδιάς. Επίσης  περιλαμβάνει την πρόληψη καρδιακών λοιμώξεων και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων καθώς αυτά αναπτύσσονται, με  φάρμακα.

Μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί η μιτροειδής βαλβίδα εάν υπάρχουν συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, ή εάν το μέγεθος της αριστερής κοιλίας (κύριος θάλαμος άντλησης της καρδιάς) αυξάνει, ή αν η καρδιά αποδυναμώνεται.

Η αντιμετώπιση της οξείας ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας γίνεται στο νοσοκομείο με ενδοφλέβια αγγειοδιασταλτικά και επέμβαση για την επισκευή ή αντικατάσταση της βαλβίδας.