Υπερηχοκαρδιογράφημα Doppler

Το υπερηχοκαρδιογράφημα Doppler (Doppler echocardiogram χρησιμοποιείται για να δούμε με έγχρωμες εικόνες πώς το αίμα ρέει μέσα από τους θαλάμους της καρδιάς, τις καρδιακές βαλβίδες, και τα αιμοφόρα αγγεία.

Η κίνηση του αίματος αντανακλά τα ηχητικά κύματα στο αισθητήριο όργανο. Ο υπολογιστής του υπερηχογράφου μετρά την κατεύθυνση και την ταχύτητα του αίματος που ρέει μέσα από την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία.

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Καραγκούνης