Κοιλιακό Υπερηχογράφημα

Η κοιλιογραφία είναι μια εξέταση που διενεργείται κατά τη διάρκεια του καρδιακού καθετηριασμού.

Εξετάζει τις κινήσεις του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας και των βαλβίδων της καρδιάς. Με ακτινογραφία ακτινών – Χ, παρέχεται η δυνατότητα να μετρηθεί το πόσο καλά το αίμα ρέει μέσα από την αριστερή πλευρά της καρδιάς.