Ηλεκτρική ανάταξη (ταχυαρυθμίες, μαρμαρυγή )

Ηλεκτρική ανάταξη (απινιδωση) για ταχυκαρδία

Η ηλεκτρική ανάταξη είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένα σύντομο και ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα εφαρμόζεται στην καρδιά, ώστε αυτή να επανέλθει στον φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό. Το ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα εφαρμόζεται μέσω μεταλλικών πτερυγίων ή επιθεμάτων που εφάπτονται στο εξωτερικό του θωρακικού τοιχώματος.

Η ηλεκτρική ανάταξη της καρδιάς χρησιμοποιείται συχνά ως επείγουσα διαδικασία για να αντιμετωπιστεί η ταχυκαρδία που προκαλεί χαμηλή πίεση αίματος, πόνο στο στήθος ή καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης χρησιμοποιείται σε μη επείγουσες καταστάσεις για να μετατραπεί η κολπική μαρμαρυγή σε κανονικό καρδιακό ρυθμό. Η ηλεκτρική ανάταξη της καρδιάς είναι πολύ αποτελεσματική. Εφαρμόζεται με ασφάλεια στο Αιμοδυναμικό μας Εργαστήριο.  Οι περισσότεροι ασθενείς ύστερα από ανάταξη επιστρέφουν σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό αμέσως μετά.

Τί γίνεται μετά την ηλεκτρική ανάταξη;

Με τη χρήση μικρής δόσης υπνωτικού, διενεργείται από τον επεμβατικό καρδιολόγο ηλεκτροσόκ για 2’’ χάρη στο οποίο η καρδιά κάνει “resert”  και επαναλειτουργεί φυσιολογικά.

Μετά την καρδιο-ανάταξη, ο καρδιακός ρυθμός και η πίεση του αίματος του ασθενούς παρακολουθούνται για περίπου 30 λεπτά. Εάν συνυπάρχει κολπική μαρμαρυγή, χορηγούνται φάρμακα για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων στο αίμα τόσο πριν από τη διαδικασία όσο και για αρκετούς μήνες μετά.

Επιπλέον χορηγείται φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη επανάληψης των προβλημάτων καρδιακού ρυθμού (αντιαρρυθμικά φάρμακα). Η αντιαρρυθμική αγωγή μπορεί να χορηγηθεί πριν και μετά τη διαδικασία. Αν δεν χορηγηθούν αντιαρρυθμικά φάρμακα μετά την ανάταξη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η καρδιά να επιστρέψει σε κατάσταση ταχυκαρδίας.

Κίνδυνοι από την ηλεκτρική ανάταξη

Στην περίπτωση της πρωτοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής, υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος η καρδιο-ανάταξη να προκαλέσει την απόσπαση ενός θρόμβου αίματος από τον αριστερό κόλπο και να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο. Φάρμακα που βοηθούν στην πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων (αντιπηκτικά) δίνονται πριν και μετά τη διαδικασία, ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος. Εάν δεν βρεθεί θρόμβος αίματος στο εσωτερικό του αριστερού κόλπου, η ανάταξη μπορεί να γίνει χωρίς να αντιπηκτικά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις κολπικής μαρμαρυγής, πρέπει να γίνει ηλεκτροφυσιολογική μελέτη ή διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα το οποίο θα δείξει εάν υπάρχουν θρόμβοι αίματος στον αριστερό κόλπο. Ένα διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα παρέχει σαφέστερες εικόνες της καρδιάς, από ό,τι ένα κανονικό υπερηχοκαρδιογράφημα.

Επιπλέον πληροφορίες

Η ηλεκτρική ανάταξη είναι μόνο μια προσωρινή λύση για την ταχυκαρδία. Φαρμακευτική αγωγή (όπωςη β-αποκλειστές και αναστολείς των διαύλων ασβεστίου ή άλλα αντιαρρυθμικά φάρμακα) μπορεί να χορηγηθούν για να διατηρηθεί ο καρδιακός ρυθμός φυσιολογικός, όταν ο ασθενής έχει ένα επεισόδιο υπερκοιλιακής ταχυκαρδία (SVT).

Για μακροχρόνια θεραπεία και για να μειωθεί η πιθανότητα επανάληψης επεισοδίου είτε ταχυκαρδίας (VT) ή υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας (SVT), συστήνεται η κατάλυση καθετήρα ή η φαρμακευτική αγωγή.