Αέρια αρτηριακού αίματος (οξυμετρία)

Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται για να ελέγξει τους πνεύμονές σας  για το πόσο καλά προσλαμβάνουν και μεταφέρουν το οξυγόνο στο αίμα καθώς και το πόσο καλά δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα από το αίμα.

Η εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος μετρά την οξύτητα (pH) και τα επίπεδα οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα από μια αρτηρία. Καθώς το αίμα περνά μέσω των πνευμόνων σας, το οξυγόνο μεταφέρεται στο αίμα, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα μεταφέρεται από το αίμα στους πνεύμονες.

Στην εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος μετρώνται:

  • Η Μερική Πίεση του οξυγόνου (PaO2). Αυτή η μέτρηση αντιστοιχεί στην πίεση του οξυγόνου που διαλύεται στο αίμα και στο πόσο καλά το οξυγόνο μπορεί να μετακινηθεί από τον χώρο των πνευμόνων στο αίμα.
  • Η Μερική Πίεση του διοξειδίου του άνθρακα (PaCO2). Αυτή η μέτρηση αντιστοιχεί στο πόσο διοξείδιο του άνθρακα διαλύεται στο αίμα και στο πόσο καλά το διοξείδιο του άνθρακα μεταφέρεται έξω από το σώμα.
  • Το pH. Το pH μετρά ιόντα υδρογόνου (H +) στο αίμα. Το pH του αίματος είναι συνήθως μεταξύ 7,35 και 7,45. Ένα pH μικρότερο από 7,0 λέγεται οξύ και pH μεγαλύτερο από 7,0 λέγεται βασικό (αλκαλικό). Έτσι, το αίμα είναι ελαφρώς αλκαλικό.
  • Τα Διττανθρακικά (HCO3). Το όξινο ανθρακικό είναι μια χημική ουσία που διατηρεί το pH του αίματος από το να γίνει πάρα πολύ όξινο ή πολύ βασικό.
  • Οι τιμές περιεκτικότητας του αίματος σε οξυγόνο (O2CT) και του κορεσμού του σε οξυγόνο (O2Sat).  Ο κορεσμός οξυγόνου μετρά τι ποσοστό της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων μεταφέρουν οξυγόνο (Ο2).
  • Το αίμα για την εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος λαμβάνεται μόνο από αρτηρία. Οι περισσότερες άλλες εξετάσεις αίματος, γίνονται με δείγμα αίματος που λαμβάνεται από μία φλέβα, αφού το αίμα έχει ήδη περάσει μέσα από τους ιστούς του σώματος όπου το οξυγόνο χρησιμοποιείται και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα.