Αξονική Τομογραφία Καρδιάς

Αξονική Τομογραφία για μέτρηση εφεδρείας ροής  στεφανιαίων αγγείων

 

Η μη επεμβατική εκτίμηση της κλασματικής εφεδρείας ροής με την αξονική τομογραφία (FFRct) παρέχει ένα περισσότερο ακριβή προσδιορισμό των βλαβών που απαιτούν επεμβατική αξιολόγηση, σε σύγκριση με την πρότυπη στεφανιαία αγγειογραφία (CT). Η  κλασική αξονική τομογραφία των στεφανιαίων μπορεί να εντοπίσει τις αγγειακές στενώσεις, αδυνατεί  να προσδιορίσει ποιες από αυτές προκαλούν μυοκαρδιακή ισχαιμία.

Ο μη  επεμβατικός προσδιορισμός της κλασματικής εφεδρείας ροής με αξονική τομογραφία FFRct είναι μια νέα  τεχνική εντοπισμού των κλινικά σημαντικών στεφανιαίων στενώσεων  που παρέχει:

Εξαιρετική ικανότητα για άμεση εκτίμηση της λειτουργικής σημασίας της στένωσης κατά τη διαδικασία του καθετηριασμού (στεφανιογραφία) . Η μέτρηση του FFR είναι εύκολη και έχει ξεκάθαρη θεραπευτική εφαρμογή (<0,75). Η απόρριψη επαναγγείωσης με το FFR είναι ασφαλής (DEFER-FAME). Τέλος, η επιλογή ασθενών για αγγειοπλαστική με το FFR έχει εξαιρετικά αποτελέσματα