Α΄ Καρδιολογική Κλινική

Η Α΄ Καρδιολογική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, συστάθηκε από τους πρωτοπόρους του Καρδιολογικού Τμήματος του νοσοκομείου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων λειτουργίας του.

Την Α΄ Καρδιολογική Κλινική, απαρτίζουν οι Καρδιολόγοι:

Λάμπρος Καραγκούνης

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής

Δημήτριος Κετίκογλου

Καρδιολόγος, Διευθυντής Στεφανιαίας Μονάδας & Εργαστηρίου Ηχοκαρδιογραφίας

Ευστάθιος Ιωαννίδης

Επεμβατικός Καρδιολόγος

Γεώργιος Αηδονίδης

Επεμβατικός Καρδιολόγος

Αθανάσιος Μπίκιας

Ειδικός Καρδιολόγος

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Καραγκούνης