Επανατοποθέτηση stent

 Η επαναστένωση ενός αγγείου στο οποίο είχε τοποθετηθεί stent  αντιμετωπίζεται με εκ νέου διάνοιξή του.

Αναλόγως των χαρακτηριστικών της στένωσης, θα διενεργηθεί είτε μια απλή αγγειοπλαστική είτε θα προχωρήσουμε στην εμφύτευση νέου stent, με κριτήριο την ασφάλεια και την υγεία του ασθενούς.

Το νέο stent μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς να είναι νέας γενιάς.

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Καραγκούνης