Αγγειοπλαστική με stent

Η αγγειοπλαστική για την τοποθέτηση stent ( μπαλονάκι) σε ένα ή περισσότερα αγγεία  διεθνώς χαρακτηρίζονται ως Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις (Percutaneous Coronary Intervention) και διενεργούνται από τον επεμβατικό καρδιολόγο Καθ. Λάμπρο Καραγκούνη, με την ομάδα του στο Εργαστήριο Καρδιακού Καθετηριασμού.

Τα διαγνωστικά ευρήματα που θα προκύψουν από τη στεφανιογραφία, είναι αυτά που καθορίζουν με ασφάλεια εκ μέρους του έμπειρου επεμβατικού καρδιολόγου, για το τι θα προτείνει σε έναν ασθενή. Δεν μπορούν να υποβληθούν όλοι οι ασθενείς σε αγγειοπλαστική, ενώ δεν πρέπει όλοι οι ασθενείς με στενεμένο ή αποφραγμένο τμήμα της στεφανιαίας αρτηρίας, να θεωρούν ότι είναι πιο ασφαλής  ή μόνιμη λύση,  η  χειρουργική επέμβαση παράκαμψης (bypass).

Η αγγειοπλαστική (PCI) είναι παρόμοια με τον καρδιακό καθετηριασμό. Ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο  ιατρός εισάγει ένα λεπτό εύκαμπτο σωλήνα (καθετήρα) μέσα σε ένα αιμοφόρο αγγείο από το χέρι και καθοδηγεί προσεκτικά τον καθετήρα μέσω των αιμοφόρων αγγείων, έως το αποκλεισμένο τμήμα της στεφανιαίας αρτηρίας. Στον καθετήρα επισυνάπτεται ένα μπαλόνι το οποίο είναι τοποθετημένο μέσα στο stent.  Το μπαλονάκι που φουσκώνει μόλις φτάσει στο σημείο του στενεμένου ή αποφραγμένου αγγείου. Η πίεση από το διογκωμένο μπαλόνι πιέζει την πλάκα στον τοίχο της αρτηρίας για τη βελτίωση της ροής του αίματος. Μόλις η πλάκα ασβεστίου και λίπους συμπιεστεί από το φούσκωμα του μπαλονιού, θα ανοίξει και το stent, το οποίο ασκεί πίεση ενάντια στο τοίχωμα της αρτηρίας. Στη συνέχεια το μπαλόνι  ξεφουσκώνει και απομακρύνεται, ενώ το stent παραμένει στην αρτηρία στο σημείο της στένωσης, ώστε να την κρατά συνεχώς ανοιχτή.

Το stent διατηρεί την αρτηρία ανοιχτή μετά την απομάκρυνση του μπαλονιού, «σφραγίζει» τυχόν ανοίγματα στο τοίχωμα μιας αρτηρίας, αποτρέπει την επαναστένωσή της. Επίσης, αποτρέπει και την αποκόλληση μικρών τεμαχίων απασβεστοποιημένης πλάκας που θα μπορούσαν αιφνιδίως να φράξουν το αγγείο και να προκαλέσουν έμφραγμα.

 Μετά την αγγειοπλαστική και την τοποθέτηση stent

Ο ασθενή μπορεί γενικά να επιστρέψει στις κανονικές δραστηριότητές του μέσα σε λίγες ημέρες. Το πιθανότερο είναι να αρχίσει το περπάτημα μέσα σε 12 έως 24 ώρες μετά την αγγειοπλαστική. Η μέση διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο είναι 1 ημέρα για απλές διαδικασίες. Θα μπορεί να ασκηθεί ξανά και να οδηγήσει μετά από μερικές ημέρες.

Ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών με την αγγειοπλαστική είναι πολύ χαμηλός και οι περισσότεροι άνθρωποι που βιώνουν επιπλοκές έχουν μόνο ελάσσονα προβλήματα, όπως μώλωπες, στο σημείο όπου εισήχθη ο καθετήρας. Με την τεχνική της κερκιδικής διέλευσης (από το χέρι) τα προβλήματα μηδενίζονται. Οι κίνδυνοι μετά από αγγειοπλαστική σε έμπειρα χέρια επεμβατικού καρδιολόγου είναι αμελητέοι, αλλά για στατιστικούς λόγους σημειώνεται ότι μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Αιμορραγία στο σημείο παρακέντησης.
  • Βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία στο σημείο της παρακέντησης.
  • Ξαφνικός αποκλεισμός της στεφανιαίας αρτηρίας.
  • Μικρό σχίσιμο στην εσωτερική επένδυση της αρτηρίας.
  • Καρδιακή προσβολή.
  • Η αγγειοπλαστική μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση παράκαμψης (bypass) της αρτηρίας. Επιπλέον, η αρτηρία μπορεί να υποστεί επαναστένωση και να απαιτηθεί επαναληπτική αγγειοπλαστική.
  • Επαναστένωση της αρτηρίας ή αγγείου, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο ζωής του ασθενούς, μετά την αγγειοπλαστική.  Τα οφέλη της αγγειοπλαστικής είναι πολύ μεγαλύτερα για τους καπνιστές, εάν διακόψουν το κάπνισμα.
Επεμβατικός Καρδιολόγος - Καραγκούνης