Πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας

Η μιτροειδής βαλβίδα ελέγχει τη ροή του αίματος στην αριστερή πλευρά της καρδιάς. Ανοίγει και κλείνει με κάθε καρδιακό παλμό. Λειτουργεί σαν μια πύλη μονής κατεύθυνσης, επιτρέποντας τη ροή του αίματος από το ανώτερο θάλαμο της καρδιάς προς το κάτω θάλαμο.

Κατά την  πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας, η βαλβίδα κλείνει κανονικά μετά τη ροή αίματος προς το κάτω θάλαμο, αλλά μετά το κλείσιμο η βαλβίδα διογκώνεται λίγο προς τα πίσω, ενώ δεν θα έπρεπε.  Η πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας προκαλείται από μια φυσική μεταβολή στην βαλβίδα, άγνωστης αιτιολογίας ή  κληρονομική.

Η  πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας δεν είναι επικίνδυνη. Συνήθως δεν βλάπτει την καρδιά. Κάποιος με πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή χωρίς να αλλάξει τις δραστηριότητές του. Το πιθανότερο είναι να μην έχει συμπτώματα και να την ανακαλύψει ο ιατρός κατά την ακρόαση της καρδιάς, οπόταν θα συστήσει έλεγχο με υπερηχοκαρδιογράφημα. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρειαστεί θεραπεία, αλλά μόνο τακτική παρακολούθηση.

Όμως κάποιοι ασθενείς με πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας είναι πιθανόν να αναπτύξουν κάποιο άλλο πρόβλημα. Εάν η βαλβίδα δεν κλείνει κανονικά, το αίμα μπορεί να διαρρέει προς τον άνω θάλαμο (δηλαδή να επιστρέφει στον άνω θάλαμο της καρδιάς). Αυτή η κατάσταση ονομάζεται ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας.

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Καραγκούνης