Πολύπλοκες αγγειοπλαστικές

Πολύπλοκες αγγειοπλαστικές χαρακτηρίζονται οι ανάγκες παρέμβασης του επεμβατικού καρδιολόγου σε πολύπλοκες στενώσεις πολλών (έως 6 ) αγγείων ταυτόχρονα και σε διαφορετικά σημεία. Η πολυπλοκότητα έχει να κάνει και με το εάν υπάρχουν συνοδά προβλήματα του ασθενούς. Τότε, ακόμη και ο καλύτερος επεμβατικός καρδιολόγος θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της καρδιάς αλλά μπορεί να προκύψουν μη αναστρέψιμα συνοδά προβλήματα.

Γι΄αυτό, οι πολύπλοκες αγγειοπλαστικές χρειάζονται ομάδα ιατρών σε ετοιμότητα.

Ενδεικτικά αναφέρω τους ασθενείς με  χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή τους ασθενείς που μετά τον καθετηριασμό, έχει επηρεαστεί η λειτουργία των νεφρών τους. Σε ένα Αιμοδυναμικό Τμήμα το οποίο  είναι λειτουργικά συνδεδεμένο με ένα Τμήμα Νεφρού,  οι ειδικοί νεφρολόγοι μπορούν να  συμβουλεύσουν σωστά τον επεμβατικό καρδιολόγο σε περίπτωση μη λειτουργίας των νεφρών και να αναλάβουν αμέσως την αιμοκάθαρσή του στο Τμήμα Τεχνητού νεφρού. Σε άλλη περίπτωση, ο ασθενής μπορεί να αντιμετώπισε το καρδιολογικό πρόβλημα αλλά αντιμετωπίζει νεφρολογικό πρόβλημα. Τα υγρά που λιμνάζουν εάν δεν απομακρυνθούν, θα καταστρέψουν το νεφρό. Μετά, η κατάσταση θα είναι πλέον μη αναστρέψιμη.

Μία άλλη ομάδα ασθενών που χαρακτηρίζονται ως περιστατικά με πολύπλοκες αγγειοπλαστικές, είναι αυτή που ενδεχομένως να χρειαστεί μηχανική υποστήριξη της καρδιάς. Εάν πρέπει να παρέμβουμε σε μία αρτηρία που είναι μοναδική και τροφοδοτεί όλη την καρδιά,  τότε η παρέμβαση σε αυτό το αγγείο θα προκαλέσει στον ασθενή αρρυθμίες, πτώση της πίεσής του κλπ. Για να αποφευχθεί αυτό,  θα πρέπει να υποστηρίξουμε την κυκλοφορία του οργανισμού μηχανικά, με  εξωσωματική κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της αγγειοπλαστικής . Μια τέτοια πράξη, είναι πολύπλοκή και χρειάζεται υποδομή σε ετοιμότητα για την πραγματοποίησή της. Δεν φθάνει ένας πολύ καλός και έμπειρος επεμβατικός καρδιολόγος.

Επίσης, στις πολύπλοκες αγγειοπλαστικές μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ROTABLATOR για τη διάνοιξη της αρτηρίας με πολύ σκληρή αθηρωματική πλάκα.

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Καραγκούνης