Κατάλυση καθετήρα για κολπική μαρμαρυγή

Η εστιακή και περιφερειακή κατάλυση καθετήρα χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής.

Η εστιακή κατάλυση, επίσης γνωστή και ως στοχευμένη κατάλυση, χρησιμοποιείται για να καταστραφούν οι συγκεκριμένες περιοχές στην καρδιά που πυροδοτούν τις ανώμαλες (μη κανονικές) ηλεκτρικές ώσεις και προκαλούν την κολπική μαρμαρυγή.

Η περιμετρική κατάλυση χρησιμοποιείται για να καταστραφεί ο ιστός που επιτρέπει στην κολπική μαρμαρυγή να μην στάματα και να είναι συνεχόμενη. Μερικές φορές, ο γιατρός χρησιμοποιεί ταυτόχρονα στην ίδια επέμβαση εστιακή και περιφερειακή κατάλυση .

Η κατάλυση πνευμονικής φλέβας χρησιμοποιείται επίσης για την θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής. Μερικές φορές, τα μη κανονικά (ανώμαλα) ηλεκτρικά ερεθίσματα προέρχονται από το εσωτερικό της πνευμονικής φλέβας και προκαλούν την κολπική μαρμαρυγή. Οι πνευμονικές φλέβες μεταφέρουν το αίμα από τους πνεύμονες προς την καρδιά. Η κατάλυση καθετήρα στη πνευμονική φλέβα στοχεύει τους ιστούς που παράγουν ακανόνιστα ηλεκτρικά ερεθίσματα χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής σε άτομα που έχουν σοβαρά συμπτώματα και που δεν έχουν βοηθηθεί από φαρμακευτική αγωγή. Στόχος είναι να εμποδίσει αυτές τις ηλεκτρικές ώσεις και έτσι να αποτρέπεται η εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής.

Κατάλυση για τον έλεγχο των συμπτωμάτων της κολπικής μαρμαρυγής

Η διακαθετηριακή κατάλυση κόμβου (AV κατάλυση), χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση επίμονης χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής, σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με φάρμακα και τα συμπτώματα εξακολουθούν να είναι έντονα και ενοχλητικά. Πιο συχνά όμως χρησιμοποιείται σε ασθενείς που είναι δύσκολο να ελεγχτεί ο καρδιακός τους ρυθμός. Με την κατάλυση κόμβου AV, ολόκληρη ο κολποκοιλιακός κόμβος (AV) καταστρέφεται. Αφού ο κόμβος AV καταστραφεί, δεν μπορεί πλέον να παράγει και να στέλνει σήματα στους κάτω θαλάμους της καρδιάς (κοιλίες), οπότε με αυτό τον τρόπο ελέγχονται τα συμπτώματα της κολπικής μαρμαρυγής.

Μετά την κατάλυση κόμβου (AV), είναι απαραίτητη η τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότη για τη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού. Η κατάλυση κόμβου (AV κατάλυση), μπορεί να ελέγξει τον καρδιακό ρυθμό και να μειώσει τα συμπτώματά της κολπικής μαρμαρυγής, αλλά δεν θεραπεύει την κολπική μαρμαρυγή, οπότε θα πρέπει ο ασθενής να λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή.

Πώς γίνεται η κατάλυση καθετήρα

Η κατάλυση καθετήρα διενεργείται από επεμβατικό καρδιολόγο σε ασφαλές περιβάλλον Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.

Με τοπική αναισθησία, εύκαμπτοι ειδικοί καθετήρες, εισάγονται εντός ενός αιμοφόρου αγγείου στο μηρό ή στη βουβωνική χώρα ή τον αυχένα ή τον αγκώνα και κατευθύνεται στην καρδιά. Μέσω των καθετήρων που μεταφέρουν καλώδια, θερμικά φορτία υψηλής ή πολύ χαμηλής θερμοκρασίας εφαρμόζονται στον συγκεκριμένο ιστό της καρδιάς που δημιουργεί τα ανώμαλα ηλεκτρικά ερεθίσματα. Η εφαρμογή υψηλής ή η πολύ χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί καταστρέψει τον ιστό της καρδιάς και μπορεί να αποτρέψει την κοιλιακή ταχυκαρδία από το να επανεμφανιστεί. Με την διαδικασία διακαθετηριακής κατάλυσης είτε γίνεται προσπάθεια να θεραπευτεί η κολπική μαρμαρυγή (εστιακή κατάλυση, περιφερειακή κατάλυση και κατάλυση πνευμονικής φλέβας) είτε γίνεται προσπάθεια να ελεγχτούν τα συμπτώματα του ασθενούς (κατάλυση κόμβου).

Ποιός ο χρόνος αποθεραπείας

Η αποθεραπεία από την αφαίρεση του καθετήρα είναι συνήθως γρήγορη. Ο ασθενής μπορεί να νοσηλευτεί για 1 έως 2 ημέρες, έτσι ώστε ο γιατρός να μπορεί να παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό. Μετά την επέμβαση, θα χρειαστεί αντιπηκτική αγωγή με φάρμακα για τουλάχιστον 3 μήνες.

Ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί ένα «φτερούγισμα» στην καρδιά μετά τη διαδικασία αφαίρεσης, το οποίο συνήθως εξαφανίζεται μετά τη ανάρρωση της καρδιάς. Αν δεν σταματήσει, μπορεί να χρειαστεί μια δεύτερη διαδικασία διακαθετηριακής κατάλυσης.

Ποιά είναι τα αποτελέσματα της κατάλυσης καθετήρα για την κολπική μαρμαρυγή;
Η κατάλυση καθετήρα (η εστιακή κατάλυση ή η κατάλυση πνευμονικής φλέβας), έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας σε ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή σε σύγκριση με ασθενείς με χρόνια κολπική μαρμαρυγή.
Εάν η μετά από μία επέμβαση κατάλυσης ο ασθενής δεν ιαθεί πλήρως από την κολπική μαρμαρυγή, η επέμβαση κατάλυσης με καθετήρα μπορεί να επαναληφθεί και για δεύτερη φορά. Επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις κατάλυσης καθετήρα έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι επιτυχείς.

Η κατάλυση καθετήρα την θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής ως επεμβατική μέθοδος έχει ορισμένους σοβαρούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν:

 • Εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου.
 • Καρδιακή προσβολή.
 • Παρακέντηση της καρδιάς.
 • Ανάγκη για έκτακτη χειρουργική επέμβαση καρδιάς ανοικτού θώρακα.
 • Βλάβη στην πνευμονική φλέβα.
 • Στένωση της πνευμονική φλέβας.
 • Βλάβη στο φρενικό νεύρο, η οποία βλάβη μπορεί να προκαλέσει παράλυση του διαφράγματος.
 • Περικαρδίτιδα.
 • Καρδιακός επιπωματισμός.
 • Κόλπο-οισοφαγικό συρίγγιο.
 • Αιμορραγία στο σημείο της παρακέντησης, όπου εισάγονται τα καλώδια για τη διακαθετηριακή κατάλυση.
 • Νέα ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό (αρρυθμία).