Αυτοεκπτυσσόμενα stent (stentys)

Συχνά ιατροί που δεν γνωρίζουν τις εξελίξεις στην επεμβατική καρδιολογία, αποτρέπουν τους ασθενείς με ειδικά προβλήματα να προχωρήσουν σε καθετηριασμό και τοποθέτηση stent , διότι θεωρούν ότι αυτή δεν είναι εφικτή. Ιδιαίτερα όταν τα προβλήματα βρίσκονται στο κεντρικό σημείο της καρδιάς, τότε  συστήνουν ως μόνη λύση την καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Υπάρχει λύση μη χειρουργική με την τοποθέτηση των νέων stent stentys με nitinol, τα οποία  μόνο ο Δρ. Καραγκούνης τα τοποθετεί στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας στη Βόρεια Ελλάδα με μεγάλη εμπειρία και σε αυτή την κατηγορία των stent.

Τα νέα stent stentys αποτελούν την απάντηση σε αυτά τα ειδικά προβλήματα, όπως: Οι αρτηρίες της καρδιάς δεν είναι ομοιόμορφες. Υπάρχουν αρτηρίες μεγάλης διαμέτρου και άλλες, μικρής. Εάν η διάνοιξη πρέπει να γίνει σε σημείο π.χ. που ενώνεται μια μεγάλη αρτηρία με μία μικρή, τότε ο κύλινδρος του stent που είναι ομοιόμορφος, στο ένα τμήμα του μπορεί να είναι χαλαρός και στο άλλο, να πιέζει πάρα πολύ τη μικρή αρτηρία προκειμένου να διογκωθεί .  Τα παραπάνω, αποτελούν αντένδειξη για την τοποθέτηση stent, διότι υπάρχει κίνδυνος να πληγωθεί το αγγείο και αυτό σημαίνει θρόμβωση, σχίσιμο, απόφραξη, έμφραγμα.

Τα νέα αυτοεκπτυσσόμενα stent stentys, γαλλικής κατασκευής , διαθέτουν χαρακτηριστικά ελατηρίου. Δηλαδή, τοποθετούνται χωρίς να τραυματίζεται καμία αρτηρία και στη συνέχεια ανοίγουν κατά μήκος αναλόγως με το πλάτος της αρτηρίας στην οποία βρίσκονται . Έτσι ένα τμήμα τους μπορεί να ανοίξει περισσότερο και ένα άλλο να μείνει στενό. Γι ΄αυτό, και διατίθενται σε μεγέθη π.χ : 4 στο παχύ σημείο και 2,75 στο στενό ή 6 και 3,5 αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων stent θεωρούνται ως προς τη διάνοιξη ισοδύναμα με τα υπόλοιπα stent.

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Καραγκούνης