Υπερηχοκαρδιογράφημα Στρες

Κατά τη διάρκεια του υπερχηογραφήματος στρές (Stress echocardiogram), ένα υπερηχοκαρδιογράφημα γίνεται πριν και μετά την πίεση της καρδιά είτε με άσκηση είτε με την χορήγηση φαρμάκου, που κάνει την καρδιά να χτυπά δυνατότερα και πιο γρήγορα.

Το υπερηχοκαρδιογράφημα στρες γίνεται συνήθως για να διαγνωσθεί το εάν υπάρχει μειωμένη ροή αίματος προς την καρδιά (π.χ. Στεφανιαία Νόσος).