Η άποψη του ιατρού για τα stent

Η επεμβατική καρδιολογία ειδικά στον τομέα των stent αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα, καθώς αφορά πλέον εκατομμύρια ανθρώπους,  διεθνώς. Τα νέα stent είναι διαθέσιμα και στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά για να τα χρησιμοποιήσει σωστά και με ασφάλεια για τον ασθενή ένας ιατρός, θα πρέπει εκτός από την εμπειρία που θα πρέπει να διαθέτει, να παρακολουθεί αδιάκοπα ό,τι συμβαίνει διεθνώς, να διαβάζει μελέτες, να συμμετέχει σε συνέδρια και εκπαιδευτικά training για τη χρήση τους, να ενστερνίζεται γρήγορα τα νέα δεδομένα.

Τα stent βάσει των οδηγιών και των διεθνών μελετών, είναι ένα εργαλείο που δίνει αποτελέσματα ισοδύναμα με αυτά του χειρουργείου, όταν  εφαρμόζεται εκεί που πρέπει. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αγγειοπλαστική είναι υπέρτερη του by pass.

Δεν ενδείκνυνται όμως για όλους τους ασθενείς.

  • Η αγγειοπλαστική δεν ενδείκνυται σε διαβητικούς ασθενείς.
  • Όταν η ανατομία ενός ασθενούς είναι πολύπλοκη και χρειάζεται να ανοιχτούν πολλές στενώσεις με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως γωνιώσεις, επιμήκεις απασβεστώσεις,  τότε υπερτερεί η καρδιοχειρουργική επέμβαση, διότι έχει πολύ καλύτερη πρόγνωση όσον αφορά την επαναγγείωση και την ανάγκη αποφυγής της επανεισαγωγής στο χειρουργείο με ισχαιμία. Δεν είναι επιστημονικά ορθό ο ιατρός να προτείνει την τοποθέτηση stents π.χ συνολικού μήκους 6 cm.
  • ‘Όταν η στένωση αφορά στην περιοχή του διχασμού του στελέχους, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες του Νοεμβρίου 2016 στις ΗΠΑ, τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι καλύτερη η αγγειολαστική με μικρότερα ποσοστά κινδύνου για εγκεφαλικό ή έμφραγμα, έναντι του χειρουργείου. Κατά την προσωπική μου άποψη, από τεχνικής πλευράς, η νόσος του στελέχους εάν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αγγειοπλαστική, είναι προτιμότερο να γίνει με αυτή την τεχνική. Εάν όμως από τεχνικής πλευράς δεν είναι εφικτό ή εάν δεν έχει μεγάλη εμπειρία ο επεμβατικός καρδιολόγος, είναι καλύτερο να μην επιχειρήσει μία δύσκολη επέμβαση.

Διευθυντής του ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Καρδιακού Καθετηριασμού και Επεμβατικής Καρδιολογίας ) του  Ιατρικού Διαβαλκανικού από την ίδρυσή του, στο οποίο αντιμετώπισε  περισσότερα από 60.000 περιστατικά. Σήμερα, Διευθυντής της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής του ίδιου Νοσοκομείου.

Στο Αιμοδυναμικό μας Εργαστήριο, εφαρμόζουμε ό,τι πιο νέο στην τεχνολογία των stent εφαρμόζεται στη Θεσσαλονίκη, με το πλεονέκτημα ότι η αξιολόγηση του κάθε περιστατικού δεν γίνεται ούτε συμβατικά ούτε σύμφωνα με την «πεπατημένη της αγοράς».

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Καραγκούνης