Νέας γενιάς βιοαπορροφήσιμο Stent για στεφανιαία νόσο

Νέας γενιάς βιοαπορροφήσιμο Stent για στεφανιαία νόσο

Νέας γενιάς βιοαπορροφήσιμο stent για την αντιμετώπιση της στένωσης στεφανιαίων αγγείων τοποθέτησε για δεύτερη φορά με επιτυχία, η ομάδα των επεμβατικών καρδιολόγων του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον Διευθυντή του Αιμοδυναμικού Τμήματος  Λάμπρο Καραγκούνη και Στάθη Ιωαννίδη και Μπίκια Αθανάσιου.

Στη Θεσσαλονίκη, βιοαπορροφήσιμο stent τοποθετήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο και χρησιμοποιείται από τη συγκεκριμένη ομάδα των καρδιολόγων του Ιατρικού Διαβαλκανικού.

Η στεφανιαία νόσος, (στενώσεις στα αγγεία) είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου στις δυτικές κοινωνίες. Η διάνοιξη των στενώσεων και η εμφύτευση ενδοστεφανιαίων μεταλλικών προθέσεων (stent) είναι μία συχνή και ασφαλής θεραπευτική διαδικασία.

Τα μεταλλικά stent έχουν μία σειρά από μειονεκτήματα όπως ένα (περιορισμένο) κίνδυνο όψιμης θρόμβωσης μετά το 1ο έτος. Παραμένουν μόνιμα εμφυτευμένα στο τοίχωμα του αγγείου με συνέπεια να περιορίζονται σημαντικά μελλοντικές θεραπευτικές επιλογές όπως αορτοστεφανιαία παράκαμψη στην περιοχή εμφύτευσής του. Στο τοίχωμα του αγγείου μπορεί να δημιουργηθεί ουλή λόγω φλεγμονώδες αντίδρασης στην παρουσία του μεταλλικού stent.

Τα νέα stent έχουν την ιδιότητα μετά την εμφύτευσή τους να απελευθερώνουν τοπικά ένα φάρμακο που εμποδίζει την επαναστένωση και εν συνεχεία μέσα σε ένα χρονικό διάστημα δύο ετών αποδομούνται πλήρως και να αποκαθίσταται η αγγειακή λειτουργία. Η ασφάλειά και η αποτελεσματικότητά των έχει αποδειχθεί με μεγάλες εμπεριστατωμένες μελέτες.

Τα βιοαπορροφήσιμα stent , όπως ονομάζονται, αποτελούν μία σημαντική εξέλιξη στην επεμβατική καρδιολογία και ενδείκνυνται ειδικά σε νέους ανθρώπους που αρκετές φορές θα χρειασθούν επαναληπτικές παρεμβάσεις στα αγγεία λόγω της εξέλιξης της στεφανιαίας νόσου των.

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Καραγκούνης