Επιστημονική εκδήλωση: «Τικαγρελόρη: Ένας νέος αντιαιμοπεταλιακός παράγοντας που μειώνει την καρδιαγγειακή θνησιμότητα»

Επιστημονική εκδήλωση: «Τικαγρελόρη: Ένας νέος αντιαιμοπεταλιακός παράγοντας που μειώνει την καρδιαγγειακή θνησιμότητα»

«Τικαγρελόρη: Ένας νέος αντιαιμοπεταλιακός παράγοντας που μειώνει την καρδιαγγειακή θνησιμότητα»

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, ώρα 20:30-22:00. Τόπος: Ξενοδοχείο The Met
Ομιλίες:  «Παρουσίαση κλινικών περιστατικών»
Λάμπρος Καραγκούνης, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη